Süüteokoosseis: subjektiivne koosseis

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Käesolev õppevahend on neljandaks vihikuks sarjast "Loenguid karistusõiguse üldosast" ning käsitleb süüteokoosseisu subjektiivseid tunnused. Tegemist on süüteokoosseisu õpetuse teise osaga, mis järgneb käsitlusele süüteokoosseisu objektiivsetest tunnustest. Kuigi KarS § 12 III loeb ka ettevaatamatuse süüteokoosseisu subjektiivsete tunnuste hulka, leiavad õppevahendis käsitlemist üksnes tahtlus ning sellega seonduvalt ka motiiv, eesmärk ja eksimus süüteokoosseisule vastavates asjaoludes KarS § 17 kohaselt.
Tegemist on eelkõige bakalaureuse tasemele mõeldud õppevahendiga, mille sihiks on kergendada süüteokoosseisu subjektiivsete tunnuste osa omandamist. Et õppevahendisse on püütud haarata ka teatud üksikprobleemide sügavamaid käsitlusi, on see abiks ka kõigile juristidele-praktikutele.
Product is sold out!