Tarbijakaitseõigus Euroopa Liidus ja Eestis

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Teoses tutvustatakse tarbijaõiguse olulisemaid põhivaldkondi - kauba ja teenuse turustuse nõudeid, e-kaubanduse regulatsiooni erisusi, tarbijavaidluste lahendamise korda, rahvusvahelises eraõiguses kohalduvaid põhimõtteid, toote ja teenuse ohutuse nõudeid ja tootja vastutust puudusega tootest põhjustatud kahju korral. Käsitletakse tarbijalepingu põhiliikidele esitavaid nõudeid. Lubamatute turustusvõtete valdkonnas tutvustatakse ebaausate kauplemisvõtete, tarbijale suunatud reklaami ja kaubandusliku loterii põhinõudeid. Väljaandes on kasutatud hulgaliselt kohtulahendeid ning praktilisi näiteid.

Teos on mõeldud kasutamiseks nii üliõpilastele õppevahendina kui ka käsiraamatuna praktikutele tarbijaõigusalaste probleemide lahendamisel.
Product is sold out!