TEA minitaskusõnastik. Rootsi-eesti / eesti-rootsi

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Rootsi-eesti-rootsi minitaskusõnaraamatus on kokku ligi 40 000 tänapäevast sõna ja väljendit, mida igapäevakeeles kõige enam kasutatakse. Seetõttu on see käepärane abivahend igale eestlasele, kes tunneb huvi rootsi keele vastu. Suurepäraselt sobib TEA minisõnastik puhke- või tööreisile kaasavõtmiseks.

Lisaks rootsi kirjakeelele sisaldab see sõnastik tähelepanuväärsel määral tänapäevase kõnekeele sõnu ja väljendeid.

Lisaks iga märksõna olulisematele vastetele esitatakse sõnastiku rootsi-eesti osas lühidalt grammatiline info: sõnaliik ja muutevormid. Ebareeglipärased tegusõnad on tähistatud tärniga, nende muutevorme saab kasutaja vaadata sõnastiku lõpus olevast tabelist. Paljud sõnaartiklid sisaldavad näitefraase ja -lauseid, mis aitavad sõna õigesti kasutada.

Sõnastiku eesti-rootsi poolel esitatakse grammatilise infona rootsi vaste muutevormid. Nii nagu rootsi-eesti osas, on ka siin toodud suur hulk vajaminevaid väljendeid.
Product is sold out!