Tõnis Vint. Kogutud artiklid / Tõnis Vint. Collection of Articles

0 out of 5
Rate this
Delivery 1-3 workdays
37,95 €
Regular price: 39,95 €
Availability in stores
Tõnis Vint (1942–2019) oli oma ajastu üks teedrajavamaid kunstnikke ning oluline kunsti ja visuaalsuse mõtestaja. Nõukogude infosulu tingimustes suutis ta koguda rohkelt teavet, mida jagas aktiivselt koduloengutes ja arvukates publikatsioonides – seejuures enamasti läbi originaalse tõlgendusprisma, mis mõjutas aastakümnete jooksul eri elualade esindajaid mitmest põlvkonnast, seda ka pärast Eesti taasiseseisvumist. Vindi artiklites esitatud materjalid, teemapüstitused ja lähenemiste mitmekülgsus on jätkuvalt huvipakkuv nii põgusalt lugejatele kui ka põhjalikumalt uurijatele. Need publikatsioonid pakuvad palju mõtteainet ning praktilisi ja teoreetilisi juhtnööre visuaalse info tajumiseks ja sellega talitamiseks.

Artiklite kogumik on faksiimileväljaanne: tekstid ja illustratsioonid on reprodutseeritud ilmumisaegses küljenduses, valdavalt autori enda kujundatuna. Ühiste kaante vahel annavad need artiklid hea ülevaate Tõnis Vindi aastatepikkusest tööst kunsti, etnograafia ja visuaalkultuuri tõlgendamisel. Inglise keelde tõlkimiseks on valitud laiema kõlapinnaga ja põhjalikumad teemakäsitlused. Vindi enda loomingut ja isiksust avavate väheste artiklite täiendusena on raamatus ka kolm pikemat intervjuud.

***

Tõnis Vint (1942–2019) was one of the pioneers in the art scene of his time and a significant theoretician of art and visuality. In the closed information society of the Soviet Union, he still managed to gather and disseminate interesting information during lectures at his home, as well as in numerous publications, interpreting this information through the prism of his own unique views, and thus influencing representatives from various fields of life over several generations, even after Estonia had regained its independence. Tõnis Vint’s publications offer much food for thought, as well as practical and theoretical instructions for the perception and handling of visual information. The materials Vint presented in his articles, the issues he raised, and the variety of approaches he covered should definitely be of interest to casual readers, as well as to those engaged in deeper study.

The concept behind this collection of articles is a facsimile publication: reproduction of texts and illustrations with the original layout, which Tõnis Vint created. Together in one publication, these articles give a good idea of Vint’s decades’ worth of work on interpreting art, ethnography and visual culture. For translation, we chose the more comprehensive articles, which we thought would be of wider interest. The few articles that shed light on Vint’s work and personality are supplemented in this book by three longer interviews.
Delivery 1-3 workdays
37,95 €
Regular price: 39,95 €
Availability in stores