Look inside

Tore eesti keel

0 out of 5
Rate this
Delivery 1-3 workdays
12,30 €
Regular price: 12,95 €
Availability in stores
Tööraamat „Tore eesti keel“ on mõeldud tutvumiseks eesti keele kui teise keelega, keele harjutamiseks ja lapse üldoskuste arendamiseks. Käsitletavad teemad on seotud lapse igapäevase elu ja ümbritseva keskkonnaga. Laps õpib jutustama endast ja oma perekonnast, kodust ja argistest tegemistest ning märkama ja kirjeldama ümbritsevat, näiteks ilma. Eesti keele omandamisel peab laps uusi sõnu ja väljendeid erinevates olukordades palju kordi kuulma ning järele kordama.
Tööraamat aitab õppida ja arendada keeleoskust mänguliselt ning suunab ja julgustab lapsi ennast eesti keeles väljendama. Raamatus viidatud audiomaterjalid asuvad aadressil www.argokirjastus.ee.
Tööraamat tugineb Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.
Delivery 1-3 workdays
12,30 €
Regular price: 12,95 €
Availability in stores