Vabaenergia viimane saladus

0 out of 5
Rate this
Delivery 1-3 workdays
13,99 €
-53%
Regular price: 29,95 €
Availability in stores
Käesolevat raamatut võib pidada 21. sajandi inseneri kohustuslikuks kirjanduseks, kuna see on üks väga vähestest vabaenergia alusfüüsikat detailselt lahti seletavatest raamatutest üldse. Autor PhD Thomas E. Bearden, endine USA armee kolonel, on aastakümneid erinevates vabaenergia ja antigravitatsiooni teadusarendusprojektides töötanud teadlane, kes avab siin teile oma isikliku uurimistöö tulemused. Raamatu sihtrühmaks peab autor eelkõige noori insenere, tehnika rakendusspetsialiste ja haritud asjaarmastajaid, kellele meeldib mõistuse ja kätega ise reaalselt töötavaid seadmeid projekteerida ja ehitada, ning kes ei pelga seejuures ka uusi lähenemisviise katsetada. Raamat tutvustab päris mitut valgustavat arusaama vabenergia kohta - näiteks, kuidas kõik vabaenergia süsteemid alluvad siiski energia jäävuse seadusele ning kuidas toota elektrit kasutades selleks oluliselt väiksemat hulka mehaanilist tööd kui siiani ollakse harjunud kasutama, lükates veenvate argumentidega ümber seni vankumatuna näiva sideme mehaanilise töö ja sellest saadava elektrienergia vahel. Ilmselt võib päris suure kindlusastmega väita, et raamat ei jäta külmaks ühtegi tehnikavaldkonna professionaali ega asjaarmastajat, kuna see seletab suhteliselt lihtsa keelekasutusega lahti elektri ja mateeria olemuse seni avaldamata fundamentaalsed saladused, kasutades selleks illustreerivaid näiteid nii newtonlikust füüsikast, kvantfüüsikast, kui klassikalisest elektromagnetismi teooriast. Samas peab lugejat ka hoiatama, et autor ei anna armu ühelegi seni laialt levinud lihtsustatud teaduslikule dogmale, mis praktilisi katseid lõpuni välja ei kannata, ning teeb seda uskumatult argumenteeritult ning tuginedes vaid kõrgeima taseme teadusartiklitele. Olenemata sellest, millised on lugeja senised teadmised elektrist, pärast käesoleva raamatu lugemist ei mõtle ta elektrist ja selle võimalikest rakendustest kindlasti enam endisel moel! Kõik seni kehtinud füüsikaseadused kehtivad endiselt edasi, ent selle raamatu lugemine toob väga konkreetsel ja praktilisel viisil lugeja välja senisest ressursipuudusel baseeruvast maailmanägemusest ning tutvustab talle täiesti uues valguses teadaolevalt suurimat energiareservuaari - vaakumit, ehk aegruumi. MTÜ Laagri Lions klubi on selle raamatu väljaandmisel veendumusel, et säärane põhjapanevalt originaalne vaatenurk elektrile ja selle efektiivsemale tootmisele väärib lähemat tähelepanu. Kui suures ulatuses ning kui kiiresti need teadmised nõuetekohaselt projekteeritud ja valmistatud elektriseadmetena meie igapäevaellu jõuavad, näitab ilmselt aeg. Eelkõige mõjutab seda aega teie kui tulevase kasusaaja initsiatiivikus neid seadmeid juba täna arendajatelt nõuda. Või siis raamatus kirjeldatud printsiipe kasutades nende väljatöötamisse ise panustada. On vägagi reaalne, et see raamat võib osutuda Teie senise elu suurimaks tehnikaalaseks investeeringuks, või selleni viivaks aardekaardiks.
Delivery 1-3 workdays
13,99 €
-53%
Regular price: 29,95 €
Availability in stores