Võlaõigusseadus IV. Kommenteeritud väljaanne

0 out of 5
Rate this
Delivery 7 workdays
208,95 €
Regular price: 219,95 €
Availability in stores
Võlaõigusseaduse kommentaaride neljas raamat hõlmab 8.-10.osa 40.-53. ptk.

Kaheksandast osast on vaatluse all: teenuse osutamise lepingud, 40. ptk (maksekäsund ja makseteenus), 41. ptk (tervishoiuteenuse osutamise leping), 42. ptk (veoleping), 43. ptk (ekspedeerimisleping), 44. ptk (pakettreisileping) ja 45. ptk (hoiuleping); 9. osast: väärtpaberid ning 10. osast: lepinguvälised kohustused. Esmakordselt on avaldatud väärtpaberite kohta käivate sätete kommentaarid – kõige põhjalikumalt on kommenteeritud 46. peatükki, väärtpaberite üldsätteid, 47. ptk puhul on piirdutud üldise ülevaatega ning 48. ptk puhul sissejuhatusega. See tuleneb kommenteeritavate normide praktilisest tähendusest, võlaõigusseaduses väärtpaberite kohta käiva regulatsiooni puhul on kõige olulisema tähendusega eelkõige üldsätted 46. peatükis.

Jätkuvalt on kesksel kohal Riigikohtu praktika.
Delivery 7 workdays
208,95 €
Regular price: 219,95 €
Availability in stores