Naine kasukas. Valitud teosed 1995–2020. Woman in Fur. Ѕelected works from 1995–2020.

0 out of 5
Rate this
Delivery 7 workdays
43,65 €
Regular price: 45,95 €
Availability in stores
Raamat „Naine kasukas. Valitud teosed 1995–2020“ koondab Peterseni
viimase kahekümne viie aasta loomingu ning kunstniku mõtted elust ja
loomingust. Lisaks on raamatus mahukas intervjuu kunstnikuga ning
kunstniku ja kunstiajaloolase Kaire Nurga artikkel.
Raamat on eesti, inglise ja taani keeles.
Kunstiajaloolane Peeter Talvistu on kirjutanud: „Kuigi Per William
Petersen on sündinud Taanis, saab teda praeguseks hetkeks täiesti kindlalt
pidada Taani-Eesti kunstnikuks. Tartus veedetud rohkem kui viieteist
aasta jooksul on ta saanud osaks kohalikust kunstielust. Tema isikupärane
käekiri on publikule tuttav ning samas on ta suutnud selgelt leida oma
niši. Peterseni absurdi ja huumorit täis teosed on kõrgesti hinnatud ning
tema geomeetrilist stiili, patinataolist viimistlust ja kapriisset
huumorimeelt nähakse millegi põhimõtteliselt Peterseni-laadsena.“
Kunstnik ja kunstiajaloolane Kaire Nurk lisab: „Peterseni teadlikult ette
võetud elu-mastaapi eksperiment – vahetada kindlaid mälumustreid täis
keskkond läbinisti ootamatustele avatud uue keskkonnaga – on sügavalt
intrigeeriv. Tema teosed tekitavad alati kerge nõksatuse, alati on
tundlikult midagi puudutatud inimeses ja tema olemises. Tema looming
muutub ühtlasi üllatuste ja emotsiooniderohkeks rännakuks inimhinge.“
Per William Petersen on 1955. aastal Taanis sündinud ja Tartus elav
skulptor, maalija ja graafiline disainer. Ta on Eesti Kunstnike Liidu, Eesti
Kujurite Ühenduse, Tartu Kunstnike Liidu ja Taani Skulptorite Liidu
liige.
-----------------------
The book “Woman in Fur. Ѕelected Works 1995–2020” collects
Petersen’s oeuvre from the last twenty five years alongside his thoughts
about life and creation. It also includes a lengthy interview with artist and
an article by artist and art historian Kaire Nurk. The book is in English,
Estonian and Danish.
The art historian Peeter Talvistu has written: “Although Per William
Petersen is originally from Denmark, over the last fifteen years he has
become an established and valued member of the art life in Tartu and in
Estonia in general. His contributions are no longer seen as coming from a
guest from abroad but as works made by a sculptor and painter who is a
known and treasured member of the local community. His geometrical
style, patina-like finishing and whimsical sense of humour are considered
something quintessentially Petersen-esque.”
The artist and art historian Kaire Nurk adds: “Per William Petersen has
consciously undertaken a deeply intriguing experiment on the scale of his
own life: to exchange an environment filled with clearly defined patterns
of memory for an environment that is completely open to unexpected
situations. His works constantly make you do a double take, something
that has always been touched with sensitivity in people and their nature.
They also act as a journey into the human soul, which is full of surprises
and emotions.”
Per William Petersen is a sculptor, painter and graphic designer who was
born in 1955 in Denmark and is living in Tartu, Estonia. He is a member
of the Estonian Artists’ Association, Estonian Sculptors’ Union, Tartu
Artists’ Union and Danish Sculptors Society.
--------------------
Bogen “Woman in Fur. Ѕelected Works 1995–2020” samler et udvalg
af Per William Petersens oeuvre fra de sidste femogtyve år sammen med
sine tanker om livet og skabelsen. Den indeholder også et længere
interview med kunstneren, og en artikel af kunst historiker Kaire Nurk.
Bogen er på engelsk, estisk og dansk. Kunst historikeren Peeter Talvistu
skriver: ”Selvom Per William Petersen oprindeligt er fra Danmark, er han
i løbet af de sidste femten år blevet et etableret og værdsat medlem af
kunstlivet i Tartu og i Estland generelt. Hans bidrag ses ikke længere som
kommende fra en gæst fra udlandet, men som værker lavet af en
billedhugger og maler, der er et kendt og værdsat medlem af
lokalsamfundet. Hans geometriske stil, patina-agtige finish, og finurlige
sans for humor, betragtes som noget helt specielt Petersen-agtigt. ”
Kaire Nurk skriver således: "Per William Petersens bevidst gennemførte
livsskalaeksperiment. At udveksle et miljø, fyldt med visse
hukommelsesmønstre, med et helt nyt miljø, totalt åbent for det uventede
– er dybt fængslende.
Hans værker giver altid et lille ryk, de berører altid følsomt noget i
mennesket og i dets væsen.
På denne måde bliver rækken af værker, der er samlet i denne bog, en
overraskende og følelsesrig rejse til den menneskelige sjæl.”
Per William Petersen er en billedhugger, maler og grafisk designer. Født i
1955 i Danmark og bor i Tartu, Estland. Han er medlem af Estonian
Artists Association, Estonian Sculptors´ Union, Tartu Artists ´Union og
Danish Sculptors Society.
Delivery 7 workdays
43,65 €
Regular price: 45,95 €
Availability in stores