Teadur.ee - Laste ja noorte veebientsüklopeedia

0 из 5
Оценить
Товар распродан!
Teadur.ee on mõeldud eelkõige põhikooliõpilastele, kuid ta on hea abimees ka gümnaasiumi nooremas astmes. Veebientsüklopeedia põhineb Hispaania kirjastuse Everest lasteentsüklopeedial, Eestit käsitleva ja Eesti jaoks olulise algupärase materjaliga on teda täiendanud ligi veerandsada siinset spetsialisti. Entsüklopeediasse lisab toimetus pidevalt artikleid, pilte ja multimeediamaterjali.


Veebilehekülge teadur.ee saavad täiendada ka kasutajad ise. Entsüklopeediasse artikleid kirjutades saavad õpilased võimaluse sel alal kätt proovida ning oma oskuste kohta teatmeteose kogenud koostajatelt kiiret ja asjalikku tagasisidet saada. Enne avaldamist läbivad kõik kasutajate poolt toimetusele saadetud artiklid põhjaliku kontrolli.


Teadurist leiad:


•Rohkem kui 6000 fotot ja muud illustratsiooni.

•Enam kui 350 detailirohket kaarti nii Eesti kui ka terve maailma kohta.

•Põhjalikud teemakaardid.

•Graafikud, tabelid ja diagrammid.

•Heliklipid, animatsioonid ja panoraamid.

•Viited täiendavat teavet sisaldavatele Interneti-lehekülgedele.


Teadurisse pääsed aadressilt: www.teadur.ee

Товар распродан!