OLULINE! Suurenenud mahtude tõttu palume vormistada tellimused pikema ajavaruga, et kaup jõuaks kohale enne pühi. Vabandame!

Ajaloo konspekt gümnaasiumile II

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Nii õpetajale kui ka õpilasele mõeldud õppematerjali teine osa on juba ilmunud XI klassi ajalookursuse konspekti jätk. Autor on pidanud silmas ainetundide arvu nädalas ja jaganud materjali vastavalt peatükkide kaupa. Kasutatud on uut materjali viimastel aastatel ilmunud eesti- ja võõrkeelsetest raamatutest ning trükistest. Lisatud on kaarte, jooniseid jm illustreerivat materjali. Konspekti lõpus on põhjalik kasutatud ja soovitatava kirjanduse nimekiri, samuti keskaja olulisemad aastaarvud ja kronoloogia. Väljaanne keskendub Euroopa keskajale käsitledes vara-, kõrg- ja hiliskeskaega. Vaadeldakse lähemalt rahvasterändeid, Ida- ja Saksa-Rooma riigi kujunemist, ristiusu kiriku arengut, suuri maadeavastusi ja Venemaa tõusu. Täiendavad ning kordavad küsimused ja ülesanded tekstis ja peatükkide lõpus eeldavad konspekti kasutamist omaette kui ka koos vastava õpiku ning muude väljaannetega.
Üleriigiline ajaloo ainenõukogu soovitab kasutada ajaloo õpetamisel lisamaterjalina.
Product is sold out!