Finantsplaanimine

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Pärast selle raamatuga tutvumist peaksite te oskama:
¤ kasutada läbimüügi protsendimeetodit ettevõtte finantseerimisvajaduse ennustamiseks
¤ arvutada ettevõtte stabiilset kasvumäära
¤ ette valmistada rahaeelarvet
¤ arvutada raha tulevast ja nüüdisväärtust mitmesugustel tingimustel
¤ arvutada annuiteeti ja intressi aastast tootlust
¤ arvutada investeeringu oodatavat tulumäära
¤ mõõta investeeringu riski ja vara tururiski
¤ arvutada investeeringuportfelli tururiski
¤ selgitada nõutava tulumäära ja riskantsuse vahelisi seoseid investeeringute puhul
Product is sold out!