Tunne seadusi! Töövihik ühiskonnaõpetuse tundi

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Töövihik sisaldab ülesandeid kõigi raamatus „Tunne seadusi. Valimik õigusakte õpilastele” sisalduvate seaduste kohta. Neid ülesandeid on võimalik kasutada ühiskonnaõpetuse aines lisamaterjalina ja õigusõpetuse aines seaduste käsitlemisel. Lisaks iseseisvaks tunni- ja kodutööks, rühmatööks, diskussioonide pidamiseks või uuringute läbiviimiseks.


Ülesanded on koostatud:

• Kodakondsuse seaduse,

• Riigikogu valimise seaduse,

• Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse,

• Vabariigi Valitsuse seaduse,

• Vabariigi Presidendi valimise seaduse,

• Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse,

• Noorsootöö seaduse,

• Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse,

• Võrdse kohtlemise seaduse,

• Isikuandmete kaitse seaduse,

• ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni,

• Lapse õiguste konventsiooni kohta.
Product is sold out!