Ühiskonnaõpetuse õpik 6. klassile

0 out of 5
Rate this
Product is sold out!
Õpiku koostamisel lähtub autor uuest põhikooli riiklikust õppkavast. Õpik jaguneb nelja ossa: sotsiaalsed suhted, demokraatia, töö ja tarbimine ning meedia ja teave. Õpik toetab õpilase kujunemist ettevõtlikuks, ennast teostavaks, kaasinimesi arvestavaks, sotsiaalselt pädevaks ja toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Õpikus käsitletakse kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist ning inimeste seotust ühiskonna põhivaldkondadega.
Õpik on koostatud lähtuvalt uuest põhikooli õppkavast ning sellel on neli osa: sotsiaalsed suhted, demokraatia, töö ja tarbimine ning meedia ja teave. Õpik toetab õpilase kujunemist ettevõtlikuks, ennast teostavaks, kaasinimesi arvestavaks, sotsiaalselt pädevaks ja toimetulevaks ühiskonnaliikmeks. Selles käsitletakse kõige üldisemal kujul ühiskonna toimimist ning põhilisi tegevusvaldkondi.
Vaadeldakse inimesi meie ümber, kooli ja õpilase kodukohta. Õpikus leidub ka metoodilisi ülesandeid, mis toetavad IKT vahendite kasutamise õppimist ning õpetavad rühma- ja paaristöö tegemist.
Product is sold out!