Warren Buffett

Ülim rahaline vaim
0 out of 5
Rate this
Delivery 1-3 workdays
40,80 €
Regular price: 42,95 €
Availability in stores
Kui küsida investorilt, kas ta soovib oma portfelli juhtida sama edukalt kui Warren Buffett, kõlab vastus pea alati: „Jah, kindlasti!“ Ometi sipleb nii mõnigi neist tõsistes raskustes.
Edukalt investeerida ei aita mitte teiste õpetussõnad, vaid õige mõtteviis, mida juhib sinu isiklik rahavaim, ütleb Robert G. Hagstrom. Mida see endast õigupoolest kujutab? Millised on rahavaimu komponendid? Kas seda saab õppida? Kui saab, siis kuidas? Kes võiks rahavaimu tähendust paremini avada kui mitte Buffett ise, võrratu õpetaja, kes on viimased 65 aastat investeerimismaastikul nõnda edukalt navigeerinud?
Hagstrom ütleb, et ta kuulis Buffetti suust sõna „rahavaim“ esimest korda aastal 2017, Berkshire Hathaway aktsionäride iga-aastasel üldkoosoleku: „Aga ma tean ka väga taibukaid inimesi, kellel rahavaimu pole ja kes seetõttu võivad teha väga ebaarukaid otsuseid. Nende mõistus ei tööta selle oskuse [kapitali paigutamise] vaimus.“
Rahavaim – see hõlpsasti mällu sööbiv sõnapaar võtab ühelt poolt kokku selle, kuidas läheneda suurtele finantsküsimustele, näiteks kapitali paigutamisele, teisalt aga moodsa ärimaailma üldise mõtteviisi. See kirjeldab inimest, kes on pühendunud õppimisele ja edenemisele ning asjakohatu müra tõrjumisele. Tõenäoliselt on rahavaimu omav inimene edukas paljudel elualadel, sealhulgas ka investeerimises.
Hagstrom uurib oma raamatus „Warren Buffett. Ülim Rahavaim“, kuidas ühildada Buffetti rahavaimu elemente oma mõttelaadiga, hoiatades siiski, et tegemist pole metodoloogilise, vaid mõtlemise teejuhiga, mille eesmärk on mõista, mida kujutab endast täisväärtuslik elu.
Kui võtta aega, et analüüsida Buffetti rahalise mõttelaadi arhitektuuri, on ainuüksi see väärt aega, mis kulub Hagstromi raamatu lugemisele.
Delivery 1-3 workdays
40,80 €
Regular price: 42,95 €
Availability in stores