Transpordisõnastik. Inglise-eesti, eesti-inglise illustreeritud seletav sõnastik

0 viiest
Hinda
Toode on läbimüüdud!
Transpordi ja kaubavedude seletav, illustreeritud sõnastik koondab ca 1800 oskussõna eesti ja inglise keeles kaubavedude valdkonnast, eri veovahenditest ja veoühikutest ning sadamates ja terminalides kasutatavatest kaubakäitlemise tehnoloogiatest. Sõnastikus esitatakse maantee-, raudtee-, vee- ja õhutranspordi ning intermodaalsete kaubavedude, transpordi juhtimise, reisijate veo ning intelligentsete transpordisüsteemide valdkonna oskussõnavara eesti ja inglise keeles. Erilist tähelepanu on pööratud sünonüümidele, akronüümidele ja terminite ja võimalikult täpsele lahtiseletamisele. Sõnastik sisaldab hulgaliselt fotosid erinevatest transpordivahenditest ja veoühikutest, transpordi- ja tõstemasinatest ning sadamates ja terminalides kasutatavatest tehnoloogilistest kompleksidest.
Toode on läbimüüdud!